Language:
 • vietnamese
 • english

TOUR HÀ GIANG

TOUR PHƯỢT XE MÁY HÀ GIANG 5 NGÀY 6 ĐÊM
-12%

TOUR PHƯỢT XE MÁY HÀ GIANG 5 NGÀY 6 ĐÊM

 • Mã tour: XHG 11
 • Khởi hành từ: Hà Nội (bus sáng)
 • Lịch trình: Lịch Trình: Hà Nội – Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Sông Nho Quế – Mèo Vạc – Du Già – Hà Nội.
 • Khởi hành: Tour ghép hàng ngày
 • Phương tiện: Xe Limousine/ Xe cung điện từ Hà Nội; xe máy từ TP. Hà Giang
Giá chỉ từ: 5,350,000 VND
TOUR PHƯỢT XE MÁY HÀ GIANG 4 NGÀY 3 ĐÊM
-16%

TOUR PHƯỢT XE MÁY HÀ GIANG 4 NGÀY 3 ĐÊM

 • Mã tour: XHG 11
 • Khởi hành từ: Hà Nội (bus sáng)
 • Lịch trình: Hà Nội – Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Sông Nho Quế – Mèo Vạc – Hà Nội
 • Khởi hành: Tour ghép hàng ngày
 • Phương tiện: Xe Limousine/ Xe cung điện từ Hà Nội; xe máy từ TP. Hà Giang
Giá chỉ từ: 4,350,000 VND
TOUR PHƯỢT XE MÁY HÀ GIANG 3 NGÀY 2 ĐÊM
-14%

TOUR PHƯỢT XE MÁY HÀ GIANG 3 NGÀY 2 ĐÊM

 • Mã tour: XHG 01
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Lịch trình: Hà Nội – Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Sông Nho Quế – Mèo Vạc – Hà Nội
 • Khởi hành: Tour ghép hàng ngày
 • Phương tiện: Xe Limousine/ Xe cung điện từ Hà Nội; xe máy từ TP. Hà Giang
Giá chỉ từ: 3,650,000 VND
Tour Du Lịch Hà Giang - Hoàng Su Phì 3 Ngày 2 Đêm
-17%

Tour Du Lịch Hà Giang - Hoàng Su Phì 3 Ngày 2 Đêm

 • Mã tour: OHG - 96.1 Plus
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Hoàng Su Phì - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày Từ Hà Nội
 • Phương tiện: Xe ô tô
Giá chỉ từ: 4,900,000 VND
Tour Hà Giang 3 Ngày 2 Đêm
-8%

Tour Hà Giang 3 Ngày 2 Đêm

 • Mã tour: OHG - 01
 • Khởi hành từ: Hà Nội/ Sapa
 • Lịch trình: Hà Nội - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Sông Nho Quế - Hà Giang - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Sáng - Tour nhóm nhỏ chất lượng cao
 • Phương tiện: Xe Limousine/ Xe cung điện từ Hà Nội, xe ô tô du lịch từ TP. Hà Giang
Giá chỉ từ: 3,650,000 VND
Tour Hà Giang 4 Ngày 3 Đêm
-6%

Tour Hà Giang 4 Ngày 3 Đêm

 • Mã tour: OHG - 11
 • Khởi hành từ: Hà Nội Hoặc Sài Gòn
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Bản Lô Lô Chải - Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Sông Nho Quế - Mèo Vạc - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Sáng - Tour Nhóm Nhỏ
 • Phương tiện: Limousine + Xe ô tô du lịch
Giá chỉ từ: 4,950,000 VND
TOUR PHƯỢT XE MÁY HÀ GIANG 2 NGÀY 3 ĐÊM
-17%

TOUR PHƯỢT XE MÁY HÀ GIANG 2 NGÀY 3 ĐÊM

 • Mã tour: XHG - 02
 • Khởi hành từ: Hà Nội Bằng Xe Giường Nằm
 • Lịch trình: Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Sông Nho Quế
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Tối 19h30
 • Phương tiện: Bằng Xe Máy Từ TP. Hà Giang
Giá chỉ từ: 2,850,000 VND
Tour Hà Nội - Hà Giang 5 Ngày 4 Đêm
-5%

Tour Hà Nội - Hà Giang 5 Ngày 4 Đêm

 • Mã tour: OHG - 16
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội – Hà Giang – Lũng Cú _ Bản Lô Chải – Đồng Văn _ Mã Pì Lèng - Pả Vi – Mèo Vạc –  Du Già - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Sáng - Tour Nhóm Nhỏ
 • Phương tiện: Xe Limousine + Ô Tô DL
Giá chỉ từ: 5,650,000 VND
TOUR XE MÁY HÀ GIANG - PẢ VI 3 NGÀY 4 ĐÊM
-19%

TOUR XE MÁY HÀ GIANG - PẢ VI 3 NGÀY 4 ĐÊM

 • Mã tour: XHG - 03
 • Khởi hành từ: Hà Nội Bằng Xe Giường Nằm
 • Lịch trình: Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Pả Vi - Mèo Vạc - Dốc Chữ M
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Tối 19h30
 • Phương tiện: Bằng Xe Máy Từ TP. Hà Giang
Giá chỉ từ: 3,950,000 VND
DU LỊCH HÀ GIANG 2 NGÀY 3 ĐÊM
-6%

DU LỊCH HÀ GIANG 2 NGÀY 3 ĐÊM

 • Mã tour: OHG-02
 • Khởi hành từ: Hà Nội - Nội Bài
 • Lịch trình: Hà Nội - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Sông Nho Quế
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Tối- Tour Nhóm Nhỏ
 • Phương tiện: Xe Cabin Cung Điện + Ô Tô DL
Giá chỉ từ: 3,150,000 VND
TOUR XE MÁY HÀ GIANG - Đồng Văn- Mèo Vạc - Bản Du Già 4 Ngày 4 Đêm
-17%

TOUR XE MÁY HÀ GIANG - Đồng Văn- Mèo Vạc - Bản Du Già 4 Ngày 4 Đêm

 • Mã tour: XHG - 04
 • Khởi hành từ: Hà Nội Bằng Xe Giường Nằm
 • Lịch trình: Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Du Già
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Tối 19h30
 • Phương tiện: Bằng Xe Máy Từ TP. Hà Giang
Giá chỉ từ: 4,850,000 VND
TOUR HÀ GIANG 3 NGÀY 4 ĐÊM - BẰNG Ô TÔ
-4%

TOUR HÀ GIANG 3 NGÀY 4 ĐÊM - BẰNG Ô TÔ

 • Mã tour: OHG-03
 • Khởi hành từ: Hà Nội - Nội Bài
 • Lịch trình: Hà Nội - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Sông Nho Quế - Pả Vi - Mèo Vạc - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Tối - Tour Nhóm Nhỏ
 • Phương tiện: Xe Cabin Cung Điện + Ô Tô DL
Giá chỉ từ: 4,350,000 VND
Tour Xe Máy: Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc 4 Ngày 3 Đêm
-13%

Tour Xe Máy: Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc 4 Ngày 3 Đêm

 • Mã tour: XHG - 05
 • Khởi hành từ: Hà Nội Bằng Xe Giường Nằm
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày/ Ghép đoàn nhóm nhỏ
 • Phương tiện: Xe Máy Từ TP. Hà Giang - Cao Bằng
Giá chỉ từ: 6,500,000 VND
Tour Ô tô Hà Giang 4 Ngày 4 Đêm
-7%

Tour Ô tô Hà Giang 4 Ngày 4 Đêm

 • Mã tour: OHG - 04
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội – Hà Giang – Lũng Cú – Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Sông Nho Quế – Mèo Vạc – Du Già - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Tối - Tour Nhóm Nhỏ
 • Phương tiện: Xe Giường Nằm CaBin + Ô Tô DL
Giá chỉ từ: 5,250,000 VND
Tour Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc 4 Ngày 3 Đêm
-13%

Tour Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc 4 Ngày 3 Đêm

 • Mã tour: OHG - 05
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Sáng- Tour nhóm nhỏ
 • Phương tiện: Xe Limousine + Ô Tô DL
Giá chỉ từ: 6,900,000 VND
Tour Xe Máy: Hà Nội – Hà Giang – Cao Bằng - Thác Bản Giốc 5 Ngày 4 Đêm
-14%

Tour Xe Máy: Hà Nội – Hà Giang – Cao Bằng - Thác Bản Giốc 5 Ngày 4 Đêm

 • Mã tour: XHG - 06
 • Khởi hành từ: Hà Nội Bằng Xe Giường Nằm
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày/ Ghép đoàn nhóm nhỏ
 • Phương tiện: Xe Máy Từ TP. Hà Giang - Cao Bằng
Giá chỉ từ: 7,500,000 VND
Tour Hà Nội – Hà Giang – Cao Bằng - Thác Bản Giốc 5 Ngày 4 Đêm
-17%

Tour Hà Nội – Hà Giang – Cao Bằng - Thác Bản Giốc 5 Ngày 4 Đêm

 • Mã tour: OHG - 06
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Sáng - Tour nhóm nhỏ
 • Phương tiện: Xe Limousine + Ô Tô DL
Giá chỉ từ: 7,900,000 VND
Tour Xe Máy: Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc 6 Ngày 5 Đêm
-14%

Tour Xe Máy: Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc 6 Ngày 5 Đêm

 • Mã tour: XHG - 09
 • Khởi hành từ: Hà Nội Bằng Xe Giường Nằm
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày/ Ghép đoàn nhóm nhỏ
 • Phương tiện: Xe Máy Từ TP. Hà Giang - Cao Bằng
Giá chỉ từ: 9,500,000 VND
Tour du lịch TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội City - Hà Giang Hmong Village 5 Ngày 4 Đêm
-13%

Tour du lịch TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội City - Hà Giang Hmong Village 5 Ngày 4 Đêm

 • Mã tour: OHG - 11.3 Plus
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Lịch trình: TP Hồ Chí Minh - TP Hà Nội - Hà Giang
 • Khởi hành: Hàng Ngày
 • Phương tiện: Xe ô tô
Giá chỉ từ: 6,500,000 VND
Tour Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc 6 Ngày 5 Đêm
-13%

Tour Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc 6 Ngày 5 Đêm

 • Mã tour: OHG - 09
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày Buổi Sáng - Tour nhóm nhỏ
 • Phương tiện: Xe Limousine + Ô Tô DL
Giá chỉ từ: 9,950,000 VND
Tour Hà Giang - Ninh Bình (Bái Đính - Tràng An) - Hà Nội 5 Ngày 4 Đêm
-9%

Tour Hà Giang - Ninh Bình (Bái Đính - Tràng An) - Hà Nội 5 Ngày 4 Đêm

 • Mã tour: OHG -68
 • Khởi hành từ: Hà Nội Hoặc Sài Gòn
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Đồng Văn - Ninh Bình
 • Khởi hành: Hàng Ngày
 • Phương tiện: Xe ô tô
Giá chỉ từ: 5,990,000 VND
Tour Hà Giang - Đồng Văn - Sapa - Fansipan 5 Ngày 4 Đêm
-8%

Tour Hà Giang - Đồng Văn - Sapa - Fansipan 5 Ngày 4 Đêm

 • Mã tour: OHG - 10
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội – Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn – Mèo Vạc – Lũng Cú - TP. Hà Giang – Sa Pa – Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng ngày
 • Phương tiện: Xe ô tô
Giá chỉ từ: 6,900,000 VND
Tour Hà Giang - Đồng Văn - Sapa - Fansipan - Ô Quy Hồ - 6 Ngày 5 Đêm
-39%

Tour Hà Giang - Đồng Văn - Sapa - Fansipan - Ô Quy Hồ - 6 Ngày 5 Đêm

 • Mã tour: OHG - 35
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Đồng Văn - Sapa Fansipan - Ô Quy Hồ
 • Khởi hành: Hàng Ngày
 • Phương tiện: Xe ô tô
Giá chỉ từ: 8,900,000 VND
DU LỊCH HÀ GIANG 3 NGÀY 4 ĐÊM - TRẢI NGHIỆM NGỦ HOMESTAY
-8%

DU LỊCH HÀ GIANG 3 NGÀY 4 ĐÊM - TRẢI NGHIỆM NGỦ HOMESTAY

 • Mã tour: OHG - 07
 • Khởi hành từ: Hà Nội, Nội Bài
 • Lịch trình: Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Pả Vi - Mèo Vạc.
 • Khởi hành: Hàng Ngày - Tour Nhóm Nhỏ
 • Phương tiện: Xe Cabin Cung Điện + Ô Tô DL
Giá chỉ từ: 4,550,000 VND
Tour Hà Giang - Đồng Văn - Sapa - Fansipan - 4Đêm 4 Ngày
-9%

Tour Hà Giang - Đồng Văn - Sapa - Fansipan - 4Đêm 4 Ngày

 • Mã tour: OHG - 15
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Đồng Văn - Sapa - Fansipan - Hà Nội
 • Khởi hành: Ghép đoàn hàng ngày
 • Phương tiện: Xe ô tô
Giá chỉ từ: 5,900,000 VND
Tour Ô Tô Tự Lái Caravan Hà Giang
-29%

Tour Ô Tô Tự Lái Caravan Hà Giang

 • Mã tour: CHG - 15
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội - Quản Bạ - Yên Minh –  Mã Pí Lèng - Sông Nho Quế - Đồng Văn - Lũng Cú
 • Khởi hành: Hàng Ngày
 • Phương tiện: Xe ô tô tự lái
Giá chỉ từ: 1,950,000 VND
TOUR HOÀNG SU PHÌ - HÀ GIANG - QUẢN BẠ - ĐỒNG VĂN 5 NGÀY 4 ĐÊM
-9%

TOUR HOÀNG SU PHÌ - HÀ GIANG - QUẢN BẠ - ĐỒNG VĂN 5 NGÀY 4 ĐÊM

 • Mã tour: OHG - 08
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hoàng Su Phì - Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn
 • Khởi hành: Hàng Ngày - Tour Nhóm Nhỏ
 • Phương tiện: Xe Limousine + Ô Tô DL
Giá chỉ từ: 6,900,000 VND
Tour Hà Giang - Hoàng Su Phì 3 Ngày 2 Đêm
-19%

Tour Hà Giang - Hoàng Su Phì 3 Ngày 2 Đêm

 • Mã tour: OHG - 96
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Hoàng Su Phì - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày
 • Phương tiện: Xe ô tô
Giá chỉ từ: 3,500,000 VND
Tour Hà Giang - Hoàng Su Phì 2 Ngày 3 Đêm
-21%

Tour Hà Giang - Hoàng Su Phì 2 Ngày 3 Đêm

 • Mã tour: OHG - 98 Plus
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Hoàng Su Phì - Hà Nội
 • Khởi hành: Hàng Ngày
 • Phương tiện: Xe ô tô
Giá chỉ từ: 3,300,000 VND
Tour Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - 4 Ngày 3 Đêm
-8%

Tour Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - 4 Ngày 3 Đêm

 • Mã tour: OHG - 05
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Lịch trình: Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc
 • Khởi hành: Hàng Ngày - Tour Nhóm Nhỏ
 • Phương tiện: Xe ô tô
Giá chỉ từ: 6,900,000 VND

Hà Giang là điểm đến du lịch thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước bởi vậy có rất nhiều tour du lịch Hà Giang được các đơn vị lữ hành cung cấp. Đến với Hà Giang bạn sẽ được chiêm ngưỡng dãy núi đá hùng vĩ, cung đường uốn lượn, lúa chín vàng trên thửa ruộng bậc thang; đắm chìm trong mùa hoa cải, hoa mận, hoa tam giác mạch và trải nghiệm văn hóa, món ăn của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đăng ký tour Hà Giang tại HA GIANG OPEN TOUR để tận hưởng trọn vẹn nhé!

1. HA GIANG OPEN TOUR - “Chùm” Tour Hà Giang giá rẻ

Lựa chọn và sử dụng dịch vụ tour Hà Giang tại HA GIANG OPEN TOUR chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị. HA GIANG OPEN TOUR là đơn vị uy tín, cung cấp dịch vụ tour du lịch nổi tiếng được nhiều du khách, doanh nghiệp lựa chọn.

HA GIANG OPEN TOUR - “Chùm” Tour Hà Giang giá rẻ

HA GIANG OPEN TOUR - “Chùm” Tour Hà Giang giá rẻ

Đội ngũ hướng dẫn viên cho du khách tại HA GIANG OPEN TOUR hầu hết là người dân bản địa nên bạn chắc chắn sẽ khám phá hết những điều “bí mật” ít ai biết về mảnh đất Hà Giang. Tour du lịch Hà Giang của HA GIANG OPEN TOUR sẽ dẫn bạn đến tất cả các địa điểm nổi tiếng với mức giá vô cùng ưu đãi. Hãy thử trải nghiệm nhé!

1.1. Các gói tour Hà Giang tại HA GIANG OPEN TOUR

Khung cảnh núi non hùng vĩ, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng nếu tự túc đi Hà Giang bằng xe máy, ô tô thì rất khó để khám phá hết vùng cực Bắc của Tổ Quốc. Hơn nữa, việc không quen đường, tay lái yếu còn khiến bạn mất rất nhiều thời gian, công sức. Vậy nên, lựa chọn tour Hà Giang là giải pháp tốt nhất.

Hà Giang - Điểm đến thu hút nhiều du khách du lịch

Hà Giang - Điểm đến thu hút nhiều du khách du lịch

Hiện, HA GIANG OPEN TOUR triển khai 25+ gói tour Hà Giang khác nhau bằng xe máy, xe ô tô, xe jeep,...xuất phát tại Hà Nội. Ngoài cung cấp dịch vụ du lịch Hà Giang cho khách hàng cá nhân thì HA GIANG OPEN TOUR còn có nhận tour theo nhóm, theo lịch trình yêu cầu của quý khách hàng.

 • Tour du lịch Hà Giang trọn gói: Bao gồm các tour 3 ngày 2 đêm, 4 đêm 3 ngày,...Các tour trọn gói đều được lên chi tiết lịch trình và có đầy đủ các dịch vụ như khách sạn, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên.
 • Tour Hà Giang ngắm tam giác mạch, hoa cải: Nếu đến Hà Giang vào tháng 10,11,12 thì bạn hãy lựa chọn gói tour này. Ngoài được tận mắt chiêm ngưỡng hoa tam giác mạch, hoa cải nở rộ thì bạn còn được ghé thăm nhiều địa điểm du lịch khác.

Hoa tam giác mạch ở Hà Giang nở rộ vào tháng 10,11

Hoa tam giác mạch ở Hà Giang nở rộ vào tháng 10,11

 • Tour du lịch Hà Giang kết với với các điểm lân cận: Ngoài khám phá Hà Giang thì bạn còn được khám phá nhiều địa danh nổi tiếng khác. HA GIANG OPEN TOUR có các gói tour kết hợp địa danh lân cận như tour Hà Giang - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể, Tour Hà Nội - Hà Giang - Hạ Long 5 Ngày 4 Đêm,...
 • Tour du lịch mùa vàng ở Hà Giang: Tour du lịch này sẽ đưa bạn đến những cánh đồng ruộng bậc thang chín vàng, tham gia nhảy dù, gặt lúa cùng người dân hay ghé thăm làng dân tộc. Tiêu biểu như Tour Hà Giang - Hoàng Su Phì 2 Ngày 1 Đêm

Tour du lịch mùa vàng ở Hà Giang

Tour du lịch mùa vàng ở Hà Giang

1.2. Bảng giá tour du lịch Hà Giang tại HA GIANG OPEN TOUR

Dưới đây là bảng giá tour du lịch Hà Giang mới nhất tại HA GIANG OPEN TOUR, mời bạn tham khảo.

STT

Tour Hà Giang

Đơn giá (VNĐ)

1

Tour ô tô tự lái Caravan Hà Giang

1.950.000

2

Tour Hà Giang - Hoàng Su Phì 2 ngày 1 đêm

2.900.000

3

Tour phượt xe máy Hà Giang 2 ngày 3 đêm

2.950.000

4

Du lịch Hà Giang 2 ngày 3 đêm

3.150.000

5

Tour Hà Giang - Hoàng Su Phì 2 ngày 3 đêm

3.300.000

6

Tour Hà Giang - Hoàng Su Phì 3 ngày 2 đêm

3.500.000

7

Tour Hà Giang 3 ngày 2 đêm

3.550.000

8

Tour xe máy Hà Giang - Pả Vi 3 ngày 4 đêm

3.850.000

9

Tour xe máy Hà Giang - Du Già 3 ngày 4 đêm

3.950.000

10

Du lịch Hà Giang 3 ngày 4 đêm - Trải nghiệm ngủ Homestay

4.150.000

11

Tour Hà Giang 3 ngày 4 đêm bằng ô tô

4.550.000

12

Tour Hà Giang 4 ngày 3 đêm

4.950.000

13

Tour Hà Giang - H’mong Village 3 ngày 2 đêm

4.950.000

14

Tour Hà Giang - H’mong Village 4 ngày 3 đêm

5.000.000

15

Tour Hà Giang 5 ngày 4 đêm - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể (ghép đoàn)

5.900.000

16

Tour Hà Giang - Hà Nội 5 ngày 4 đêm

5.900.000

17

Tour Hà Giang - Ninh Bình (Bái Đính - Tràng An) - Hà Nội 5 ngày 4 đêm

5.990.000

18

Tour Hà Giang - Đồng Văn - Sapa - Fansipan - 5 đêm 4 ngày

6.500.000

19

Tour du lịch TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội City - Hà Giang Hmong Village 5 ngày 4 đêm

6.500.000

20

Tour Hà Nội - Hà Giang - Hạ Long 5 ngày 4 đêm

6.550.000

21

Tour Hoàng Su Phì - Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn 5 ngày 4 đêm

6.900.000

22

Tour Hà Giang - SAPA - FANSIPAN - Bản Cát Cát 5 ngày 4 đêm

6.900.000

23

Tour Du Lịch Hà Nội City - Hà Giang - Sapa 5 Ngày 4 Đêm

6.900.000

24

Du lịch miền Bắc - Hà Giang - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể 5 ngày 4 đêm

6.990.000

25

Tour Hà Giang - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể 6 ngày 5 đêm

7.900.000

26

Tour Hà Nội - Hà Giang – Đồng Văn – Sapa – Fansipan – Ô Quy Hồ 6 ngày 5 đêm

7.900.000

 

Lưu ý: Tùy từng thời điểm, dịch vụ mà đơn giá sẽ thay đổi. Đơn giá tour Hà Giang sẽ bao gồm:

 • Vé Xe giường nằm hoặc Xe Limousine Cao Cấp 2 chiều Hà Nội - Hà Giang.
 • Hướng dẫn viên, xe ô tô, xe máy thăm quan các điểm từ TP. Hà Giang.
 • Nước uống trên xe
 • Các bữa ăn bao gồm: bữa sáng, bữa trưa, bữa tối
 • Vé thăm quan thắng cảnh, di tích
 • Chi phí thuê khách sạn tiêu chuẩn (homestay tương đương)
 • Phí bảo hiểm theo quy định

1.3. Chính sách đặt, hủy vé tại HA GIANG OPEN TOUR

 • Khi đặt vé quý vị vui lòng đặt cọc trước 30% tour và thanh toán 100% trước khi khởi hành bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt.
 • Chính sách trẻ em:
 • Trẻ nhỏ dưới 3 tuổi ngủ, ngồi xe cùng bố mẹ miễn phí.
 • Từ 4-6 tuổi tính 50% giá tour người lớn.
 • Trẻ 7 - 9 tuổi tính 75% giá tour người lớn
 • Trẻ 10 tuổi trở lên tính bằng người lớn.

Chính sách đặt, hủy vé tại HA GIANG OPEN TOUR

 • Khi quý vị muốn hủy vé xin vui lòng thông báo trước 03 ngày trước khi khởi hành để nhận lại tiền đã thanh toán. Còn quý vị khi hủy tour muộn hơn xin vui lòng thông báo cho công ty và mất phí 30%.

2. Kinh nghiệm du lịch tour Hà Giang bạn nên biết

Dù đã đặt tour du lịch Hà Giang trọn gói nhưng bạn vẫn cần lưu lại những bí kíp sau đây:

 • Hà Giang đẹp quanh năm và mọi người thường đến Hà Giang vào mùa lúa chín (tháng 9), mùa hoa tam giác mạch (tháng 11). Nếu bạn muốn ngắm hoa mận, hoa đào, hòa mình vào lễ hội thì đến vào tháng 2, 3; nếu muốn ngắm thác nước đổ trắng xóa ruộng bậc thang thì đi vào tháng 5.
 • Do ảnh hưởng của dãy núi Hoàng Liên Sơn nên vào những tháng mùa đông ở Hà Giang khá lạnh nên nếu đến thời gian này bạn hãy mang thêm nhiều áo ấm.
 • Với du khách từ Hà Nội/Hồ Chí Minh thì việc tự di chuyển đến Hà Giang du lịch tốn khá nhiều thời gian thì hãy lựa chọn tour xuất phát trong đêm. Nếu trong đoàn có người già và trẻ nhỏ thì bạn có thể lựa chọn tour xuất phát từ sáng sớm để đảm bảo sức khỏe.
 • Hà Giang chủ yếu là đường núi, đường đèo nên xe di chuyển thường là xe nhỏ nên bạn hạn chế sử dụng vali hay đồ cồng kềnh để tránh bất tiện.

Kinh nghiệm du lịch tour Hà Giang bạn nên biết

Kinh nghiệm du lịch tour Hà Giang bạn nên biết

 • Với du khách có ít thời gian thì lựa chọn tour Hà Giang 2 ngày 1 đêm và xuất phát trong đêm. Còn với các du khách Việt Kiều hay ở xa như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,...thì hãy lựa chọn gói tour dài ngày hơn như 3 ngày 4 đêm, 5 ngày 6 đêm,...
 • Khi đi du lịch Hà Giang bạn cũng cần mang giấy tờ tùy thân, thuốc men; lựa chọn trang phục phù hợp, giày thể thao để tiện cho việc di chuyển. Đồng thời, hãy tuân thủ theo các quy định khi đến thăm quan các địa điểm du lịch.

Hành trình du lịch Hà Giang của bạn sẽ trở nên trọn vẹn, ý nghĩa hơn khi sử dụng dịch vụ tour tại HA GIANG OPEN TOUR. Hiện, HA GIANG OPEN TOUR đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho du khách lựa chọn tour Hà Giang. Liên hệ tới hotline 0984.650.239 - 0333.575.689 để được tư vấn nhanh nhất!

Xem thêm Thu gọn

Văn phòng Hà Nội: Số 11 Hàng Rươi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn phòng Hà Giang: Số 5C Đại Lộ Hữu Nghị, Phương Thiện, Hà Giang

Văn phòng HCM: 246 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, HCM

Email: Salehagiangopentours@gmail.com

Hotline: 0984.650.239 - 0333.575.689
Giấy phép kinh doanh số: 0110000073/2022 https://hagiangopentour.com/

Được Ðiều hành bởi:
Mr. Lưu Ðình Tùng
(Tour operator)
Phone number: 0984.650.239

ảnh giám đốc